Chạy quảng cáo Facebook/Google tối ưu ngân sách

  • GIẢI PHÁP DIGITAL MARKETING TỔNG THỂ CHO DOANH NGHIỆP

    Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng người dùng internet nhanh nhất khu vực. Ngày nay internet đã và đang thay đổi môi trường kinh doanh của chúng ta. Khách hàng và đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp đều ứng dụng Internet để thực hiện hành vi mua bán và cạnh tranh.

    Chủ doanh nghiệp không thể chỉ thích nghi với môi trường kinh doanh qua mạng bằng việc có  một tên miền và website giới thiệu sản phẩm, mà phải có một giải pháp tổng thể để quản trị mọi hoạt động marketing cho doanh nghiệp mình.

    22 Tháng 07, 2018 Xem thêm